March 31, 2023

tvvesti.com

ХУМОР, САТИРА И ЗАБАВА

Талат Џафери до Апасиев и Крмов: Деца навистина претеравте сите граници се поминати

Повторно го зовреа Џафери човекот буквално без нерви остана затоа што се соочува со низа на проблеми.

Погоре наведените проблеми Џафери истакна дека е приморан да свика воонредна родителска средба и предвреме да ги даде сведителствата.

Оцените во сведителствата на Апасиев и Крмов во учебната 2022 година се следни

Француски Предлог за влез на Македонија во ЕУ (недоволен) 1

Гласање на закони во собрание во замена за тендери мито и корупција (недоволен) 1

Соработка со ДУИ и СДСМ во криминали-стручна практична настава (недоволен) 1

Стручно образложение: Какао класен раководител на собраниската паралелка сакам да истакнам дека учениците Апасиев и Крмов покажаа многу слаби резултати и ќе ја повторуваат годината, апелирам родителите на овие двајца погоренаведени ученици да се вклучат во процесот на нивната криминално политичка едукација и образование кои се задолжителни со закон во Република Северна Башибозук Макаронија. Во ова стручно образложение како класен раководител сакам да ги информирам родителите на Апасиев и Крмов дека Директорот на Училиштето Димитар К, и Претседателот на советот на училиштето Стево П веќе добиле веродостојни информации дека Учениците Апасиев и Крмов во моментов се заортачиле со лошиот народ и со лошите ученици од ВМРО ДПМНЕ и организираат протести. Поради погоренаведените причини учениците ќе ја повторуваат годината и ќе имаат намалено поведение.

ПСИХОЛОШКО СОВЕТУВАЊЕ: Како долгогодишен психолог во училината установа „КОРПУМПИРАЈ СЕ ДО ДАСКА И ДА НЕ ТЕ БОЛИ К…“ Укажувам дека Учениците Крмов и Апасиев имаат голема одбивност кон наставниот материјал поврзан со криминал и корупција, заоа како психолог предлагам учениците Апасиев и Крмов во пакет со лошата банда од ВМРО ДПМНЕ за време на летниот период да се пратат на дополнителна настава кај вррвниот експерт Али Ахмети.

Документот е издаден и соодветно прегледан од:

Класен Раководител на Пратеничка паралелка Талат Џафери

Врвен психолог Зоран Заев Муртински

НАПОМЕНА СТАТИЈАТА Е ЦЕЛОСНА САТИРИЧНА ИЗМИСЛИЦА СИТЕ СЛИЧНОСТИ СЕ ЦЕЛОСНО СЛУЧАЈНИ

EfIhjEhiVZjACvmw