January 31, 2023

Нова вест: Ограбени полицајци додека биле на должност им недостасуваат пендраците МВР ги бара сторителите

НАПОМЕНА СТАТИЈАТА Е САТИРА СИТЕ СЛИЧНОСТИ СЕ СЛУЧАЈНИ

Алиса од земјата на чудата треба уште да учи затоа што е вистински аматер во споредба со Македонија вистинската земја на чудата. Настанот со ограбените полицајци е објанет во продолжение.

Во главниот град на Република Македонија 30 полицајци биле ограбени односно им биле украдени пендраците. Во моментов МВР е на терен и ги бара виновниците. Погоре наведените 30 полицајци биле на службена должност и добиле наредба го спроведуваат редот и мирот додека се одржува парадата на гордоста. Неспорно е дека лицата кои што ги ограбиле полицајците биле учесници на парадата. Од МВР го потврдија случајот и кажаа дека крадците биле учесници на парадата но и напоменаа дека ќе се најдат крадците на полициските пендраци но операцијата ќе оди споро затоа што ќе се пребарува шупак по шупак се додека не го пронајдат и последниот пендрак.

Дополнително отежнување за акцијата на МВР е тоа што на парадата имаше и голем број на политичари па не се знае колку пендраци на парадата можеби украле политичарите.

НАПОМЕНА СТАТИЈАТА Е САТИРА СИТЕ ЛИСЧНОСТИ СЕ СЛУЧАЈНИ

EfIhjEhiVZjACvmw